Meklēšanas rezultāti

Vides inspektors - dabas aizsardzības speciālists strādā dabas aizsardzības un vides kontroles vai apsaimniekošanas organizācijās, iestādēs un uzņēmumos, veic konsultatīvo darbību, piedalās dabas aizsardzības un monitoringa plānu izstrādāšanā un ieviršanā, apseko teritorijas un nosaka tās dabas vērtības, sagatavo ietekmes uz vidi ziņojumus.
Hide enterprise
Hide profession
Vides inspektors - dabas uzraudzītājs, nodrošina īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības uzraudzību, izsniedz atļaujas reto un aizsargājamo sugu tirdzniecībai, ievešanai, izvešanai, turēšanai mājas apstākļos, konsultē savvaļas sugu tirdzniecības jautājumos, organizē ekspertīzi ievestajam dzīvniekam/augam, reģistrē retos dzīvniekus speciālās datu bāzēs un veic citus pienākumus.
Hide enterprise
Hide profession
Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvu viesu uzņemšanu un apkalpošanu viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm. Viesmīlības pakalpojumu speciālists organizē un attīsta vietējās tūrisma aktivitātes, kā arī sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu.
Hide enterprise
Hide profession
Viesmīlis - Profesija
Viesmīlis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Apkalpojot viesus, viesmīlis lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā, norēķinu veikšanā.
Hide enterprise
Hide profession
Viesnīca - Darbavieta
Viesnīca ir uzņēmuma īpašumā vai nomā esoša klientu izmitināšanas un apkalpošanas mītne, kurā ir ne mazāk kā četri numuri. Viesnīca sniedz viesmīlības pakalpojumu, kurā ietverts nakšņošana un ēdināšana un dažādi citi piedāvājumi, piemēram, konferenču zāļu izīrēšana, SPA, sporta centrs u.c.

Pages