Meklēšanas rezultāti

Valsts robežsardze - Darbavieta
Robežsardzes funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un nelegālās migrācijas novēršana. Robežsargi piedalās arī starptautiskajās misijās un operācijās.
Vecākais inspektors ostas robežkontroles punktā veic robežpārbaudes valsts robežu šķērsojošām personām, transportlīdzekļiem un peldlīdzekļiem, aiztur robežpārkāpējus un robežrežīma pārkāpējus, veic ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroli.
Hide enterprise
Hide profession
Vecākais inspektors sauszemes robežkontroles punktā pārzina personu un transportlīdzekļu robežpārbaudes kārtību, organizē preventīvus pasākumus administratīvo pārkāpumu un noziedzīgo nodarījumu novērošanai robežkontroles punktos.
Hide enterprise
Hide profession
Vecmāte - Profesija
Vecmāte rūpējas par sievietes, viņas ģimenes un sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību, veic pirmsgrūtniecības, grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces un jaundzimušā aprūpi, vada fizioloģiskas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodu.
Hide enterprise
Hide profession
Veselības nozare ietver veselības aprūpi un sabiedrības veselību. Karjeras iespējas veselības nozarē ir ne tikai kā ārstniecības personai, bet arī iestādēs un organizācijās, kuru funkcijas ir saistītas ar veselības veicināšanu, veselības izglītību un slimību profilaksi. Sociālā palīdzības un psiholoģijas nozare ir saistīta ar veselības nozari, jo bieži sociālā un psiholoģiskā palīdzība iekļauj arī veselības aprūpi.

Pages