Uzņēmējdarbības atbalsts

Lai veicinātu jaunu uzņēmumu rašanos, Latvijā pēdējos gados, ar Eiropas Savienības palīdzību, izveidotas vairākas biznesa iesācēju atbalsta programmas un konkursi. Tajos jaunie uzņēmēji var iegūt gan vērtīgus padomus un konsultācijas uzņēmējdarbībā, gan arī finansējumu biznesa sākšanai. Tiesa, cilvēku, kas vēlas saņemt šo programmu atbalstu, ir daudz, tāpēc pie tā tiek tikai labāko biznesa ideju autori.

Ir programmas, kurām dalībnieki tiek atlasīti, vērtējot viņu radīto biznesa ideju. Ja esi izturējis atlasi, vari piedalīties programmas ietvaros organizētajās mācībās, kurās apgūsi māku uzrakstīt labu biznesa plānu. Kad tas būs gatavs, ar to varēsi doties tālāk pie iespējamajiem finansējuma piešķīrējiem. Ja tavs biznesa plāns būs starp labākajiem, līdzekļus tava plāna iedzīvināšanai tev var piešķirt arī paši programmas organizatori.

Lielā daļā uzņēmējdarbības atbalsta programmu un konkursu izvērtēšanai tomēr jāiesniedz nevis tikai biznesa ideja, bet jau izstrādāts biznesa plāns. Labāko biznesa plānu autori tiek uzaicināti piedalīties programmā un tajā var saņemt ekspertu un speciālistu konsultācijas, kā arī finansiālu atbalstu. Augstāku novērtējumu iegūs biznesa plāns, kurā izklāstītā ideja ir oriģināla un pārdomāta un kurā iecerētā uzņēmējdarbība izanalizēta sīki, no visām pusēm, turklāt ir ar pārliecinošām un pamatotām peļņas prognozēm.

Lasi vairāk par dažiem no uzņēmējdarbības atbalsta veidiem

Atjaunots 2017. gada 22. martā
Publicēts 2013. gada 26. martā