Telekomunikāciju uzņēmums nodrošina dažādu veidu telekomunikāciju*: elektrosakarus, optiskos bezvadu sakarus, optisko šķiedru līnijas, radiosakarus (mobilos un bezvadu), telekomunikāciju sistēmas, datortīklus un mobilos tīklus. Pateicoties telekomunikāciju sakariem, cilvēki un uzņēmumi var lietot internetu, televīziju, stacionāro un mobilo telefonu, veikt iekārtu attālinātu uzraudzību.

Telekomunikāciju uzņēmumi var nodarboties ar dažāda veida telekomunikāciju projektēšanu, būvi un uzturēšanu, lai nodrošinātu signālu pārraidi telekomunikāciju tīklos. Mūsdienās telekomunikācijas ir ļoti saistītas ar informācijas tehnoloģijām, tādēļ telekomunikāciju uzņēmumā strādā arī daudzi informācijas tehnoloģiju profesionāļi.

*Telekomunikācija ir informācijas sūtīšana attālumā, izmantojot kādu informācijas nesēju. Mūsdienās par informācijas pārraidi nodrošina elektriskas vai optiskas ierīces, kas nodrošina signālu noraidīšanu lielā ātrumā, lielos attālumos un lielā apjomā.