Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju, kā arī atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Tā izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai nav atriebības rakstura, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par līdzcilvēkiem.

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša iestāde.