Lai strādātu par žurnālistu, nepieciešama augstākā izglītība komunikācijas zinātnē vai žurnālistikā. Atsevišķos gadījumos žurnālistam var nebūt augstākā izglītība šajā specialitātē, bet gan kādā citā, piemēram, ekonomikā, ja viņš raksta kādam izdevumam, kas specializējies ekonomikas un biznesa jautājumu aplūkošanā.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 gadi (pilna laika), 4,3 gadi (nepilna laika), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika):

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, studiju ilgums 1,5- 2 gadi:

Augstākā izglītība – doktorantūra

Doktora studiju programma, studiju ilgums 3-3,6 gadi:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par žurnālistu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs visiem mācību priekšmetiem, bet, jo īpaši, latviešu valodai un literatūrai, svešvalodām, informātikai, ētikai, politikai un tiesībām.

Publicēts 2020.gada 24.februārī