Pirms apgūsti šo profesiju, ir nepieciešams pabeigt augstākās izglītības pamatstudijas.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, mācību ilgums 3-4 gadi:

Lai strādātu par zāļu reģistrācijas speciālistu ir nepieciešama vismaz 2. līmeņa augstākā izglītība farmācijā vai tai pielīdzināma augstākā izglītība.

Augstākā izglītība  - augstākā līmeņa studijas

Maģistra studijas, mācību ilgums 2- 2,5 gadi:
Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, mācību ilgums 1,5 gads; 5. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par zāļu reģistrācijas speciālistu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: ķīmija, matemātika, fizika, bioloģija un svešvalodas.

Publicēts 2019. gada 11. februārī