Lai strādātu par video operatoru ir nepieciešama vidējā profesionālā izglītība.

Vidējā izglītība pēc 9. klases
Vidējā profesionālā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi:
Augstākā izglītība pēc 12. klases
Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par video operatoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: ģeometrija, fizika, informātika, mākslas vēsture, mūzika, latviešu valoda, svešvalodas.

Publicēts 2020. gada 31. augustā