Izglītību iegūst vidējās profesionālās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases un augstākās izglītības pakāpē.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

  Profesionālā izglītība pēc 12. klases

  Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis: 

    Kvalifikācijas ieguves kursi

    Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga vidusskolas izglītība):

      Augstākā izglītība - pamatstudijas

      Profesionālā izglītības programma, 6 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesionālās augstākās izglītības diploms:
       Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
       Publicēts 2014. gada 12. novembrī