Nepieciešamo izglītību iegūst, izejot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētos profesionālos kursus ugunsdzēsībā vai iegūstot Ugunsdzēsēja glābēja kvalifikāciju. Var turpināt izglītību 1. līmeņa augstākās izglītības programmā, iegūstot ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa profesionālo kvalifikāciju, pēc tam var studēt tālāk 2. līmeņa profesionālajā programmā, iegūstot Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga vidusskolas izglītība):
Profesionālā tālākizglītības kursi, 480 h, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga pamatizglītība, no 18 līdz 40 gadiem):

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā studiju programma, 3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, 1,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2015. gada 26. oktobrī