Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot siltumenerģētikas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
   Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

     Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

     Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā

       Augstākā izglītība – doktorantūra

       Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:
         Atjaunots 2019. gada 29. maijā
         Publicēts 2016. gada 6. oktobrī