Lai strādātu par tēlnieku, nepieciešama vismaz vidējā profesionālā izglītība. Mācības iespējams turpināt arī augstskolā.

Izglītība pēc 9. klases:

Vidējā izglītība pēc vispārējās pamatizglītības izglītības, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Izglītība pēc 12. klases:

Vidējā izglītība pēc vispārējās pamatizglītības izglītības, 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 gadi:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par tēlnieku, tad skolā īpašu uzmanību pievērs vizuālai mākslai, mākslas vēsturei, kultūras vēsturei, darbmācībai, fizikai, matemātikai un ķīmijai.

Publicēts 2020. gada 1. jūlijā