Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē inženierzinātņu bakalaura un maģistra programmās, kas saistītas ar elektroniku, telemātiku, elektrozinātni un datorsistēmām.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma, 3 vai 4 gadi, inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds transporta elektronikā un telemātikā:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistrs transporta telemātikā vai elektrozinātnē:
Profesionālā maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds transporta telemātikā vai elektrozinātnē:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2013. gada 31. maijā