Lai strādātu par tehnisko ortopēdu, ir nepieciešama augstākā izglītība.

Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības
Profesionālā bakalaura studiju programma, mācību ilgums 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par tehnisko ortopēdu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs eksaktajiem priekšmetiem (matemātikai, bioloģijai, anatomijai) un svešvalodu apguvei.

Publicēts 2019. gada 21. oktobrī