Profesiju var apgūt profesionālās izglītības programmā, izglītību var turpināt augstākās izglītības programmās.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Arodizglītība pēc vispārējās pamatizglītības, 3 gadi, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Arodizglītība pēc vispārējās pamatizglītības no 17 gadiem, 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās pamatizglītības izglītības, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība

1.līmeņa profesionālā studiju programma, 2,5 - 3,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 - 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 vai 2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2017. gada 4. jūnijā