Lai varētu strādāt par surdotulku, ir jāiegūst 1.līmeņa profesionālā izglītība.

Profesionālā izglītība pēc vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības

1. līmeņa profesionālā studiju programma, studiju ilgums 2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par surdotulku, tad skolā īpašu uzmanību pievērs valodas priekšmetiem – dzimtajai valodai un svešvalodām un to pareizrakstībai, jo arī rakstu valodas zināšanām šajā darbā ir liela nozīme. Šīs profesijas apguvē būtiskas ir arī zināšanas bioloģijā.

Publicēts 2020.gada 10.februārī