Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot siltumenerģētikas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

   Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

   Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 vai 2 gadi, profesionālais maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā

     Augstākā izglītība – doktorantūra

     Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:

       Atjaunots 2019. gada 29. maijā
       Publicēts 2016. gada 6. oktobrī