Lai strādātu par rūpniecisko farmaceitu, nepieciešama augstākā izglītība.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls, studiju ilgums 5 gadi:

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, studiju ilgums 3 gadi:

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 - 2,5 gadi:

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, studiju ilgums 1,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - doktorantūra

Doktora studiju programma, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika):

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par rūpniecisko farmaceitu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: ķimijai, fizikai, matemātikai (algebrai un ģeometrijai), bioloģijai, svešvalodām (it īpaši angļu un krievu valodai), kā arī latviešu valodai.

Publicēts 2020.gada 11.maijā