Lai strādātu par redaktoru, ir nepieciešama augstākā izglītība, visatbilstošākās jomas ir komunikācijas zinātnes vai žurnālistika. Atsevišķos gadījumos redaktoram var būt un ir pat vēlama cita augstākā izglītība, piemēram, dabaszinātnēs, ja viņš ir redaktors kādam tehniskam izdevumam/raidījumam, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas, vai arī kāda cita augstākā izglītība.

Augstākā izglītība - pamatstudijas
Akadēmiskā bakalaura studijas, studiju ilgums 3 - 3,5 gadi:
Profesionālā bakalaura studijas, studiju ilgums 4 - 4,3 gadi, profesionālajam bakalaura grādam - 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība - maģistra studijas
Maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par redaktoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodai un literatūrai, svešvalodām, informātikai, ētikai, politikai un tiesībām, daudz lasi, interesējies par sabiedrībā notiekošo.

Publicēts 2019. gada 27. decembrī