Profesijas pamatus var apgūt vidējās profesionālās izglītības pakāpē, pēc tam turpinot izglītību augstākās izglītības pakāpē, mācoties un studējot mehatronikas, inženiermehānikas vai mašīnbūves jomā. Vidējās profesionālās izglītības līmenī kvalifikācijas apliecību var iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

  Profesionālā izglītība pēc 12. klases

  Profesionālā vidējā izglītība pēc 12. klases, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

   Kvalifikācijas ieguves kursi

   Profesionālās tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

   Augstākā izglītība – pamatstudijas

   1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2-2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
    Bakalaura studiju programma, 3 gadi, bakalaura grāds mašīnzinātnē
      Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 - 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

       Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

       Maģistra programma, 2 gadi, maģistra grāds inženierzinātnēs:

         Augstākā izglītība – doktorantūra

         Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:

           Profesionālās pilnveides kursi datorizētās ciparu vadības (CNC) un/vai metālapstrādes jomā

             Radniecīgās kvalifikācijas mehānikas un metālapstrādes jomā

             Mehānikas inženieris, Mašīnbūves tehniķis, Mašīnbūves speciālists, Mašīnbūves tehniķis, Inženierzinātņu maģistrs mehānikā un mašīnzinātnē u.c.

             Atjaunots 2017. gada 3. martā
             Publicēts 2016. gada 30. decembrī