Programmētāja izglītību iespējams apgūt augstākās izglītības pakāpē, studējot dažāda līmeņa profesionālās programmētāju vai akadēmiskās datorzinātņu programmās.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālās bakalaura grāds informācijas sistēmās:
Bakalaura studiju programma, 3 vai 4 gadi, bakalaura grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs:
Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī