Programmēšanas tehniķa izglītību iespējams iegūt profesionālajās skolās pēc 9. vai 12. klases vai kvalifikācijas ieguves kursos. Izglītību var papildināt koledžas līmeņa programmās. Profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5-2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

 

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī