Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot informācijas tehnoloģijas akadēmiskā vai profesionālā bakalaura programmās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālā bakalaura grāds informācijas sistēmās:
Bakalaura studiju programma, 3 vai 4 gadi, bakalaura grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5-2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesionālā maģistra grāds datorsistēmās vai informācijas tehnoloģijās:
Maģistra studiju programma, 3 vai 4 gadi, maģistra grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs:
Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2013. gada 23. janvārī