Lai strādātu par profesionālās izglītības (profesionālo mācību priekšmetu) skolotāju, iegūtajai izglītībai ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  norādītajām prasībām.

Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības

Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par profesionālās izglītības (profesionālo mācību priekšmetu) skolotāju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: psiholoģija, matemātika, bioloģija, ķīmija, fizika, latviešu valoda, mūzika, vizuālā māksla, sports un mājsaimniecība.

Publicēts 2019. gada 5. martā