Lai strādātu par prodekānu, ir jābūt vismaz maģistra grādam jomā, kuru nosaka augstākās izglītības iestāde. 

Augstākā līmeņa (maģistra) izglītību, kas ir tieši saistīta ar uzņēmumu, sabiedrības vai izglītības vadību var iegūt šādās studiju programmās:

Profesionālā maģistra studiju programma
Profesionālā maģistra grāds izglītības vadībā, studiju ilgums 1,2 gadi (pilna laika), 1,5 gadi (nepilna laika):
Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā (MBA), studiju ilgums 2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālais maģistrs vadības zinībās izglītības vadībā, studiju ilgums 1,5 vai 2,5 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par prodekānu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs svešvalodu apguvei, datorzinībām, attīsti prezentācijas un runas prasmes.

Publicēts 2019. gada 30. decembrī