Lai kandidētu dienestam speciālo uzdevumu vienībā “Omega”, potenciālajiem kandidātiem nepieciešama vismaz 1. līmeņa augstākā izglītība un nav svarīga iepriekšējā pieredze, taču, lai izturētu pārbaudījumus, nepieciešama izcila fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība. Tev jābūt Latvijas Republikas pilsonim vecumā līdz 35 gadiem ar labām valsts valodas (latviešu) zināšanām. Sākotnēji būs jānokārto psiholoģiskie testi, pēc kuriem seko 3 dienu fizisko pārbaudījumu cikls. Ja to nokārto, sekos aptuveni 2 gadus ilgs apmācību periods, kura beigās seko praktiskais eksāmens. Ja to veiksmīgi nokārto, tiec uzņemts “OMEGA” rindās.

Augstākās izglītības programmas:

1.līmeņa profesionālā studiju programma, studiju ilgums 2,5 – 3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 – 4,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides programmas un kursi:

Valsts policija savu struktūrvienību darbiniekiem piedāvā papildināt savas zināšanas attiecīgajā darbības sfērā. Šos profesionālās pilnveides kursus nodrošina Valsts policijas koledža. Ir iespēja arī pilnveidoties ārzemju komandējumos.

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā:

ja vēlies kļūt par speciālo uzdevumu vienības inspektoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: latviešu valodai, svešvalodām, informātikai, matemātikai, fizikai, sportam, ķīmijai, ētikai, politikai un tiesībām, psiholoģijai.

Publicēts 2018. gada 18. jūnijā