Lai strādātu par politologu, nepieciešama augstākā izglītība.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, studiju ilgums 3 - 3,5 gadi:

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi:

Augstākā izglītība - doktorantūra

Doktora studiju programma, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika):

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par politologu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs tiem mācību priekšmetiem, kuros tiek attīstīta loģika un spriestspēja, matemātika, progrommēšana, vēsture, kā arī svešvalodas.

Publicēts 2020. gada 29. jūnijā