Lai strādātu par podologu, ir nepieciešama 1. līmeņa augstākā izglītība.

1.līmeņa profesionālā studiju programma
1.līmeņa profesionālā studiju programmā, mācību ilgums 2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par podologu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: latviešu valoda, svešvalodas, ķīmija, fizika, matemātika, psiholoģija, veselības mācība, ekonomika.

Publicēts 2019. gada 29. augustā