Lai strādātu par pirts meistaru, ir nepieciešama vismaz vidējā izglītība.

Mācību programma pēc 12. klases programma
Mācību programma pēc 12. klases, mācību ilgums 2 gadi (960 stundas), 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par pirts meistaru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: fizika, matemātika, svešvalodas, ķīmija, psiholoģija, veselības mācība, bioloģija, ekonomika.

Publicēts 2019. gada 9. septembrī