Lai strādātu par pirmsskolas izglītības skolotāju, iegūtajai izglītībai ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  norādītajām prasībām.

Augstākā izglītība – pamatstudijas
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma, mācību ilgums 2 gadi, 4. profesionālais kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, mācību ilgums 4 gadi, 5. profesionālais kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas
Maģistra studiju programmas, mācību ilgums 1,5 - 2 gadi
Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, mācību ilgums 1 gads
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par pirmsskolas izglītības skolotāju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: psiholoģija, bioloģija, latviešu valoda, mūzika, vizuālā māksla, sports un mājsaimniecība.

Atjaunots 2021. gada 5. februārī
Publicēts 2019. gada 5. martā