Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot  civilās drošības un aizsardzības 1.līmeņa augstākās izglītības programmā. Valsts probācijas dienestā var strādāt arī speciālisti, kuri ieguvuši augstāko izglītību sociālajā darbā, tiesību zinātnēs, psiholoģijā, pedagoģijā, policijas darbā  vai radniecīgās jomās un papildinājuši zināšanas VPD apmācību centrā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā studiju programma, 2,2 – 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Profesionālā studiju programma pēc vidusskolas, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Akadēmiskā bakalaura studiju programma, 3 gadi, sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 – 2,5 gadi, profesionālais maģistrs sociālajā darbā, karitatīvajā sociālajā darbā vai tiesību zinātnēs
Profesionālā studiju programma pēc koledžas, 2 gadi, 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija
Akadēmiskā maģistra studiju programma, 2 gadi, sociālo zinātņu maģistra grāds:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2015. gada 4. jūnijā