Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot bioloģiju vai bioķīmiju 

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, 3-4 gadi, dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā:

   Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

   Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā:

     Augstākā izglītība – doktorantūra

     Doktora studiju programma, 2 gadi, doktora grāds bioloģijā:
       Atjaunots 2019. gada 30. maijā
       Publicēts 2014. gada 17. janvārī