Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2-2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4-4,3 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds personāla vadīšanā/ biznesa administrēšanā/ darba organizācijā un vadībā:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistra grāds personāla vadībā:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī