Par pavāra palīgu var mācīties arodizglītības programmās pēc 9. vai 12. klases. Profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Arodizglītība, 3 gadi, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Arodizglītība pēc vidējās izglītības vai arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 gadu vecuma, 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 29. maijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī