Par operatīvās vadības dežurantu var kļūt tikai Valsts policijas struktūrvienībās strādājošie, ja ir iegūta atbilstoša augstākā izglītība un ja ir vairāku gadu darba pieredze Valsts policijā.

Augstākās izglītības programmas

Lai iegūtu Valsts policijas vecākā virsnieka kvalifikāciju, tev sākotnēji ir nepieciešams iegūt Valsts policijas jaunākā virsnieka kvalifikāciju Valsts policijas koledžā. Tikai pēc Valsts policijas koledžas 1. līmeņa profesionālās studiju programmas absolvēšanas tu varēsi turpināt mācības Valsts policijas vecākā virsnieka kvalifikācijas iegūšanai.
Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 – 4,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides programmas un kursi

Valsts policija savu struktūrvienību darbiniekiem piedāvā papildināt savas zināšanas attiecīgajā darbības sfērā. Šos profesionālās pilnveides kursus nodrošina Valsts policijas koledža.

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par operatīvās vadības dežurantu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: latviešu valodai, svešvalodām, informātikai, matemātikai, sportam, ētikai, politikai un tiesībām, psiholoģijai.
Publicēts 2018. gada 18. jūnijā