Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma, 4 gadi, lauksaimniecības zinātņu bakalaura grāds mežzinātnē:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds mežzinātnē:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma, 2 gadi, inženierzinātņu maģistra grāds mežzinātnē vai mežzinātņu maģistra grāds:
Atjaunots 2019. gada 4. jūnijā
Publicēts 2013. gada 9. decembrī