Izglītību var iegūt gan vidējās profesionālās, gan augstākās izglītības ietvaros.

Izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējās izglītības programma, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programma, 4 gadi, lauksaimniecības zinātņu bakalaura grāds mežzinātnē:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds mežzinātnē:
Atjaunots 2019. gada 4. jūnijā
Publicēts 2013. gada 10. jūnijā