Izglītību iegūst, mācoties profesionālās izglītības programmās pēc pamatiglītības vai vidējās izglītības ieguves.

Izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējās izglītības programma, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Izglītība pēc 12.klases:

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 1,5 gads, 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 4. jūnijā
Publicēts 2013. gada 10. jūnijā