Lai strādātu par metinātāju  ir nepieciešama vismaz arodizglītība.

Izglītība pēc 9.klases

Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g. v., mācību ilgums 1 gads, 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā tālākizglītība, mācību ilgums 480 – 640 stundas, 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izaugsme un pilnveide, mācību ilgums no 8 akadēmiskajām stundām:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā:

Ja vēlies kļūt par metinātāju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: fizika, matemātika, tehniskā grafika un sports.

 

Publicēts 2018. gada 31. maijā