Lai strādātu par mehānikas inženieri  ir nepieciešama profesionālā augstākā izglītība.

Izglītība pēc 12.klases

Profesionālā bakalaura studiju programma, mācību ilgums 4 – 5 gadi, 5. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par mehānikas inženieri, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: ķīmija, fizika, matemātika, ekonomika, vadībzinības, datorzinību pamati, tehniskā grafika, svešvalodas, latviešu valoda, vides zinības, darba drošība.

Publicēts 2018. gada 31. maijā