Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot mehatronikas, inženiermehānikas vai mašīnbūves jomā.

 

Bakalaura studiju programma, 3 gadi, bakalaura grāds mašīnzinātnē
   Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 - 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

    Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

    Maģistra programma, 2 gadi, maģistra grāds inženierzinātnēs:
     Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

     Ja vēlies kļūt par mehānikas inženieri, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: ķīmija, fizika, matemātika, ekonomika, vadībzinības, datorzinību pamati, tehniskā grafika, svešvalodas, latviešu valoda, vides zinības, darba drošība.

     Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
     Publicēts 2018. gada 31. maijā