Nepieciešamās prasmes apgūst profesionālās vidējās un 1. līmeņa augstākās izglītības ietvaros.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālās tālākizglītības kursi, 480 vai 640 h, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga vismaz pamatskolas izglītība):

Augstākā izglītība - (pamatstudijas)

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2,5-3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides kursi banku jomā

Radniecīgās kvalifikācijas banku jomā

Banku speciālists, Ekonomikas bakalaurs, Ekonomists, Finanšu speciālists, Finansists, Finanšu analītiķis, Finananšu darbinieks, Finanšu ekonomists, Klientu apkalpošanas operators, Klientu apkalpošanas speciālists, Maģistrs tiesībās un finansēs, Uzņēmumu un iestāžu vadītājs, Uzņēmējdarbības vadītājs u.c.

Atjaunots 2017. gada 1. martā
Publicēts 2014. gada 3. oktobrī