Izglītību iegūst, mācoties profesionālās izglītības programmās pēc pamatiglītības vai vidējās izglītības ieguves.

Profesionālā vidējā izglītība pēc 9.klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 1,5 gadi, 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par lopu kāvēju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, fizkultūra.

Atjaunots 2019. gada 4. jūnijā
Publicēts 2018. gada 18. decembrī