Lai strādātu par loģistikas vadītāju, ir jāiegūst augstākā izglītība.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 ‑ 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 ‑ 2,5 gadi:

Augstākā izglītība - doktorantūra

Doktora studiju programma, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika):

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par loģistikas vadītāju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika (algebra un ģeometrija), ekonomika, fizika, informātika un svešvalodas.

Publicēts 2020.gada 17.aprīlī