Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds personāla kvalitātes vadībā

   Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

   Profesionālā maģistra studiju programma, 1 - 3 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistra grāds kvalitātes vadībā:
     Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
     Publicēts 2013. gada 20. novembrī