Lai kļūtu par kuģa  elektromehāniķi (elektroinženieri), ir jāiegūst augstākā izglītība kādā no augstākās jūrniecības izglītības iestādēm. Kuģa elektroinženiera kvalifikāciju Latvijā šobrīd var iegūt Latvijas Jūras akadēmijā. Savukārt pēc izglītības programmas apguves ir jānokārto jūrnieka profesionālās kvalifikācijas eksāmens, ko organizē Latvijas Jūrnieku reģistrs. Šajā eksāmenā tiek novērtētas jaunā jūrnieka zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas kompetences sertifikāta “Kuģu elektromehāniķis” iegūšanai.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4,3 gadi (pilna laika studijas), 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par kuģa elektromehāniķi, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, ķīmija, informātika, kā arī svešvalodām (īpaši angļu valoda), sports un veselības mācība.

Publicēts 2020. gada 26. jūnijā