Lai strādātu par korektoru, nepieciešama augstākā izglītība filoloģijā. Par korektoru var strādāt arī latviešu valodas un literatūras pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, kā arī speciālisti komunikāciju zinātnēs ar teicamām latviešu valodas zināšanām.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, studiju ilgums 3 – 5 gadi:

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, studiju ilgums 4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika):

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, studiju ilgums 2 gadi (pilna laika):

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika):

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām, 2 - 2,5 gadi:

Augstākā izglītība – doktorantūra

Doktora studiju programma, studiju ilgums 3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika):

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par korektoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodai, literatūrai, svešvalodu apguvei.

Publicēts 2020.gada 9.aprīlī