Lai strādātu par komponistu ir nepieciešama profesionālā augstākā izglītība mūzikā.

Augstākā izglītība pēc 12. klases
Profesionālā augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 4 gadi, 5. profesionālais kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas
Profesionālā augstākā izglītība pēc pamatstudijām, mācību ilgums 2 gadi:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par komponistu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: mūzika, mākslas vēsture, latviešu valoda un svešvalodas.

Publicēts 2020. gada 5. augustā