Darba pienākumu pildīšanai svarīgas komunikāciju un svešvalodu prasmes. Nepieciešamās prasmes apgūst profesionālās vidējā un 1. līmeņa augstākās izglītības programmās vai bankas iekšējās apmācības ietvaros. Profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

 

Augstākā izglītība - (pamatstudijas)

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2,5-3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 28. maijā
Publicēts 2014. gada 3. oktobrī