Šobrīd vienīgi Valsts robežsardzes koledža un Valsts policijas koledža ir akreditētas kinologu licencēto izglītības programmu realizācijai un ir tiesīgas izsniegt valstī atzītus izglītības dokumentus par kinologa profesijas apguvi profesionālās pilnveides un profesionālās neformālās izglītības programmas ietvaros. Tāpat ir iespējams pieteikties maksas kursiem, pēc kuru beigšanas tiek izsniegta tikai apliecība un kuri ir paredzēti kinologu dalībai kā ekspertiem suņu izstādēs un šovos.

Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (12.klases)

Mācību ilgums 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides programmas un kursi

Valsts policija savu struktūrvienību darbiniekiem piedāvā papildināt savas zināšanas attiecīgajā darbības sfērā. Šos profesionālās pilnveides kursus nodrošina Valsts policijas koledža.

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par Valsts policijas dienesta kinologu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: latviešu valodai, svešvalodām, informātikai, matemātikai, sportam, bioloģijai, ētikai, politikai un tiesībām.
Publicēts 2018. gada 18. jūnijā