Lai strādātu par ķīmiķi analītiķi ir nepieciešama augstākā izglītība vides zinātnēs, ķīmijā vai bioloģijā.

Augstākā izglītība pēc 12.klases

Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 3-4 gadi:

Augstākā izglītība

Augstākā izglītība pēc bakalaura grāda iegūšanas, mācību ilgums 2 gadi:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par ķīmiķi analītiķi, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, ķīmija, bioloģija, fizika un svešvalodas.

Publicēts 2019. gada 11. februārī